Daughters of Penelope D21

GOLDEN GATE DISTRICT 21

DISTRICT 21 HISTORY

Past District 21 Governors

† Deceased Years served
Ethel Horton † 1937-1938
Melpha Frangos † 1938-1940
Eugenia Kilgore † 1940-1941
Vera Lourakis † 1941-1942
Ida Pappas Lucas † 1942-1945
Helen Poulos Panagos † 1945-1946
Effie Poulos Paponis † 1946-1947
Emily Tamaras † 1947-1948
Katherine Nitson † 1948-1949
Georgia Argeres George † 1949-1950
Irene Kanoupes † 1950-1951
Georgia Lagouvardis † 1951-1952
Catherine Canakes † 1952-1954
Georgia Poulas Karavos † 1954-1956
Leah Petropoulos 1956-1957
Nicoletta Arnest † 1957-1958
Julie Petterson † 1958-1959
Elsie Seatralis † 1959-1961
Manthea Marmas Kartinos 1961-1963
Anne Mountanos † 1963-1964
Effie Moon † 1964-1966
Bernice Kosturos Ferrall 1966-1968
Anna Loutas † 1968-1970
Faye Malas 1970-1972
Lillian Drake † 1972-1974
Thalia Banis † 1974-1976
Danae Leontiades 1976-1977
Kula Francis † 1977-1978
Catherine Hadreas † 1978-1980
Nicoletta Arnest † 1980-1981
Melba Pappageorge † 1981-1982
Catherine Jianopoulos † 1982-1983
Irene Margelos † 1983-1984
Mary Chicos 1984-1985
Anne Guy 1985-1986
Connie Aretos 1986-1988
Mary Thodos † 1988-1989
Alexandra Lekas † 1989-1990
Niki Lenes 1990-1991
Joanne Booras 1991-1993
Demetrise Scandalis 1993-1994
Diane Petersen 1994-1995
Christine Kockinis 1995-1997
Kalliope Fousekis 1997-1999
Jo Anne Panagopoulos 1999-2001
Jan Spanos 2001-2003
Sophia K. Eliopoulos 2003-2005
Connie Aretos-Banis 2005-2006
Laurie Sahines 2006-2007
Sylvia Golfes 2007–2009
Margo Drosos 2009–2011
Helen Sexton 2011-2013
Kathy Leles 2013-2015
Beverly Kennedy 2015-2017

For corrections, errors or ommissions, email webmaster.